Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie (KST) vychází z původní kraniosakrální osteopatie (KSO), která se hlavně soustřeďuje na práci s lebkou, a biodynamického přístupu, jež v sobě zahrnuje terapeutovu práci s hlubokým klidem a podněcuje tak klientovo tělo k harmonizaci a zdraví. Terapeut svým přístupem nijak cíleně nehledá nemoci, nebo poruchy v klientově systému, naopak se soustřeďuje na projevy zdraví a svými jemnými doteky podporuje vlastní moudrost těla a jeho ozdravné procesy.  Na fyziologické úrovni reguluje nervový systém a řeší psychosomatické  i fyzické problémy, uvolňuje napětí v tkáních, fasciích, membránách, orgánech i kostech. Dále řeší problémy i v jiných vrstvách, které zahrnují duševní a duchovní oblast. Terapie dokáže navodit pocit štěstí, uvolnění  a radosti ze života. 

Jak terapie probíhá?

Klient leží na lehátku (většinou na zádech), je oblečený (vhodný je volnější oděv). Terapeut se jej jemně dotýká na různých částech těla (např. na hlavě, páteři, v oblasti pánve apod.), vnímá potenci systému a jemnými pohyby systém koriguje a uvádí jej do rovnováhy. 

Délka terapie je cca 1 hodinu. Při akutních problémech je terapie vhodná každý týden až do odstranění problémů, případně preventivní péče 1x za měsíc.  

 

 

 

10 + 5 =