UZDRAVTE SE VLASTNÍM ZDRAVÍM

Lidé hledají různé cesty, jak nejlépe upevnit, nebo obnovit své zdraví. Nejběžnější z cest je klasická medicína, která je dnes na velmi vysoké úrovni, ale jsou případy lidí, na které je, takříkajíc, krátká. Někteří pak hledají další cesty ke zdraví a zajímají se o alternativní léčbu. Jednou z těchto cest je i kraniosakrální terapie.

Kraniosakrální terapie je technika, která má harmonizační účinek na celé tělo ve svém fyzickém i psychickém projevu a zdravotní obtíže řeší z pozice jejich příčin. Je vynikající relaxační metodou a jako preventivní ošetření přináší podporu a upevnění zdraví a odolnost organizmu vůči nemocem a stresovým situacím.

Jednou jsem vysvětlovala své kamarádce, že lze navést, nebo naladit člověka, respektive jeho tvořivou sílu, která je v každém z nás, tak, aby se v jeho těle začaly odehrávat samoozdravné procesy. Nevěřícně se na mně podívala a myslela si, že si z ní utahuji. Pokračovala jsem tedy dále. „Zdraví je vrozená síla, která nás tvoří již od okamžiku početí a je v těle pořád přítomná. Neustále prodýchává celé naše tělo a udržuje náš fyzický i psychický stav v co možná nejlepší rovnováze.“ Po chvíli mého vypravování o terapii, které se profesně věnuji, jí došlo, že to myslím naprosto vážně. Vzhledem k tomu, že se již řadu měsíců trápila s psychickými problémy a dlouhodobou bolestí v oblasti zad, rozhodla se, že u mne zkusí terapii, která má kromě „metody ladění zdraví“ i zvláštní název. Svou kamarádku jsem tedy seznámila s kraniosakrální terapií. Začala ke mně pravidelně docházet na terapie. Po druhé dávce „ladění zdraví“ cítila, že se navrací její vnitřní klid a bolesti zad ustupují. Vnímala, že se v ní dějí procesy, které pozitivně ovlivňují nejen její fyzické a psychické zdraví, ale je schopna i jakéhosi vlastního sebeuvědomění. Najednou začala vnímat svět trochu jinýma očima a získala touhu ve svém životě změnit některé vzorce svého chování i mnohé předsudky. I přes počáteční dávku nejistoty k metodě, jasně pociťovala, že jí terapie pomáhá a že to opravdu „funguje“. Když mi jednoho dne, asi po páté terapii, zavolala, že přestala užívat antidepresiva, měla jsem velikou radost, že se nám společně podařilo znovu nalézt rovnováhu v jejím těle.

V tichu, uprostřed hlubokého klidu, prostřednictvím  naladění a naslouchajícího dotyku jsme nechali projevit neustále přítomné síly zdraví. 

Iveta Valošková